Alanya’daki BeşYıldızlı Otel İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma

Günümüzde otel işletmeleri, kurumsal web siteleri aracılığıyla mevcut ve potansiyel müşterilerine ulaşmakta ve pazarlama faaliyetlerini bu mecradan gerçekleştirmektedirler. Otellerin web sitelerinin dijital pazarlama faaliyetlerinin etkinliği, işletmenin başarısı ve performansı açısından önemli bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, resort otel işletmelerinin kurumsal web sitelerinin dijital pazarlama performanslarını analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda, Alanya’daki 79 adet beş yıldızlı otel işletmesinin web siteleri içerik analizi yöntemi ile incelenmiş ve 10 boyutta belirlenen 74 ölçüte göre dijital pazarlama performansları analiz edilmiştir. Analizlerden elde edilen bulgulara göre, satış tutundurma araçları boyutunda resort otel web sitelerinin dijital pazarlama performansları kötü, halkla ilişkiler ve mobil özellikler boyutunda ise yetersiz düzeydedir. Otelde sunulan hizmetler hakkında bilgi boyutunda performans durumu mükemmel düzeydedir. Çalışma sonucunda, resort otel web sitelerinin genel dijital pazarlama performans durumu ise iyi olarak tespit edilmiştir.

Kaynak: